details normontwerp

Documentnummer:2e Ontw. NEN-EN 1996-1-1+A1/NB
Type:NEN
Commissie:Technische Grondslagen voor Bouwconstructies
Commissie naam:351001
Recensie gepubliceerd:maandag 5 feb 2018
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 mei 2018
Contact email:carloes.pollemans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.

Ook zijn er aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.