details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 2675
Type:NEN
Commissie:Vlakglas
Commissie naam:353005
Recensie gepubliceerd:donderdag 13 jul 2017
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 nov 2017
Contact email:annemarie.mewe(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

De norm geeft meetmethodes voor het bepalen van de transmissie en lichtverstrooiing van het zonlicht van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen, met een loodrechte transmissie groter dan 10 %, in de glastuinbouw.

Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlaktestructuur, permanente of tijdelijke coating;

enkellaags schermmateriaal, waarbij de norm van toepassing is op het gerede schermmateriaal en niet op eventuele halffabricaten.

Materialen met interfererende eigenschappen zijn uitgesloten.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.