details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 2990
Type:NEN
Commissie:Asbest in lucht
Commissie naam:390060
Recensie gepubliceerd:vrijdag 23 jun 2017
Einddatum commentaartermijn:woensdag 20 sep 2017
Categorieën:Milieu
Contact email:inge.reurings(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft de manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Het doel van de eindcontrole is om vast te stellen dat een ruimte of buitenlocatie na asbestverwijdering of asbestsanering aan de gestelde opleveringseisen voldoet en dat de ruimten weer toegankelijk zijn voor personen zonder kans op blootstelling boven de gehanteerde toetsingswaarde. Situaties waarin deze norm toepasbaar is, zijn:

verwijdering of sanering van asbest uit/in bouwwerken en objecten;

verwijdering of sanering van asbest uit/in constructies;

verwijdering of sanering van asbest na een calamiteit.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.