details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 5753
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:donderdag 15 jun 2017
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 sep 2017
Categorieën:Milieu
Contact email:erica.fritse(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem (sediment) na verwijdering van organische stof, carbonaten en eventueel vrij ijzer.

De norm is van toepassing op monsters van minerale oorsprong die zijn voorbehandeld volgens NEN‑EN 16179 of NEN 5719.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.