details normontwerp

Documentnummer:NEN-EN 12845+A2+Ontw. NEN 1073
Type:NEN
Commissie:Blusinstallaties
Commissie naam:351089
Recensie gepubliceerd:woensdag 3 mei 2017
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 aug 2017
Contact email:marc.mergeay(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Nederlands voorwoord bij de gecombineerde uitgave van NEN-EN 12845:2015 en Ontw. NEN 1073:2017

Deze Nederlandse norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties
NEN-EN 12845:2015 + Ontw. NEN 1073:2017, bevat de vertaling van EN 12845:2015, aangevuld met
Ontw. NEN 1073:2017. In NEN 1073, de plusklasse, staan aanvullende eisen om te voldoen aan de Nederlandse praktijk.

De Normcommissie ‘Blusinstallaties’ werkt nauw samen met het Deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om NEN 1073 te herzien. Het doel van de samenwerking is de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties terug te dringen, zodat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandblusinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

NEN 1073 wordt herzien en zal de voorgaande versie NEN 1073:2010 vervangen. De combinatie  
NEN-EN 12845+A2:2009+NEN 1073:2010 (nl) wordt dan worden vervangen door
NEN-EN 12845:2015+NEN 1073.

Voor het gemak van de gebruiker zijn de twee normen, NEN-EN 12845 en NEN 1073, gecombineerd in één document. Het onderhavige document bevat twee componenten:

De tekst van de Europese norm NEN-EN 12845:2015 Fixed firefighting systems – Automatic sprinkler systems – Design, installation and maintenance is vertaald in het Nederlands. NEN-EN 12845:2015 vormt de zogenoemde basisklasse.

De NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties – Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12845, de zogenoemde plusklasse.

Dit document kan dienen als basis voor certificatie.

NEN 1073 is herkenbaar toegevoegd, door gebruik te maken van omlijnde tekstblokken.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.