details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7201
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:donderdag 6 apr 2017
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 jul 2017
Categorieën:Bouw
Contact email:carloes.pollemans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft aanwijzingen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen, ten behoeve van:

de bepaling van de maximale draagkracht op druk en trek;

de vaststelling van paalklassefactoren ap, as en at ;

de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen ten behoeve van het ontwerp van de paalfundering;

de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.

De NPR is van toepassing op het beproeven van paalfunderingen van bouwconstructies waarop statische of quasi-statische krachten, als gedefinieerd in 3.3, worden uitgeoefend. Het betreft hier een axiale, centrische belasting binnen een afwijking van 10 van de richting van de paalas.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.