details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NTA 8333
Type:NEN
Commissie:Persoonlijke beschermingsmiddelen
Commissie naam:302094
Recensie gepubliceerd:donderdag 30 mrt 2017
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 jul 2017
Categorieën:Consumentenzaken
Contact email:stephanie.jansen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 8333 geeft eisen voor kleding die helpt te eschermen tegen teken. Deze norm geldt voor alle types fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding die tot doel heeft de gebruiker te helpen beschermen tegen teken. Door te voorkomen dat teken bijten worden de ziekte van Lyme en andere door teken overdraagbare ziekten voorkomen. De norm betreft kleding die helpt bescherming te bieden tegen alle levensstadia van de in Europa meest algemene teek, de schapenteek (Ixodes ricinus).

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster, alvorens ze zichtbaar worden op de website. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Uw commentaar is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Net zoals u het commentaar van anderen kunt zien.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.